Välkommen till Arildssons rör AB.

 

Vårt arbetsområde

Detta kan vi hjälpa till med:
VVS & Industri Entreprenad
VVS Service
Industriservice & Jour
Rostfria installationer
Gas installationer
Pannanläggningar & Kylanläggningar
Processinstallationer
Licens & Orbitalsvets
Komplett verkstad
Förtillverkning av Units
 

 

Kunskapsnivån är både bred och hög inom företaget. Det kommer ständigt ny teknik, nya material och nya systemlösningar. Vi följer utvecklingen på marknaden och breddar vår kompetens fortlöpande.

Vi är auktoriserade för gasinstallationer
och har licens för svetsarbeten. Inom företaget finns kompetens för orbitalsvetsning och vi har investerat i en toppmodern utrustning. Specialkompetens tillsammans med den stora bredden är vår främsta styrka.

Varje projekt är viktigt och vårt engagemang
är alltid stort. KICK, kunden i centrum och kvalitet, är vår slogan. Det ger starka långsiktiga relationer. Vår kunniga och engagerade personal är vår viktigaste resurs. Varje jobb är en utmaning och vår personal löser många problem på plats ute hos kund. Därför får våra montörer, servicepersonal och arbetsledare fortlöpande utbildning och information om utvecklingen på marknaden och hur den påverkar våra olika projekt.