Välkommen till Arildssons rör AB.

 

Vi värnar om miljön!

 

Miljöpolicy

AB Arildssons Rör ska i sitt dagliga arbete bedriva långsiktigt miljöarbete i syfte att förebygga negativa miljöpåverkan.

 

Vi lägger särskild vikt inom följande område:

 

-       Energiförbrukning

-       Vattenförsörjning

-       Drivmedel

-       Transporter

-       Avfall

-       Produktval

 

Detta når vi genom att:

 

-       Att med tydliga mål och engagerat ledarskap och med kunniga medarbetare verka för att ständigt förbättra oss i vårt miljöbeteende.

-       Att vara uppdaterade och följa lagar och krav som berör vår verksamhets miljöarbete.

-       Ta miljöhänsyn vid inköp av såväl varor som tjänster och samarbete med konsulter, entreprenörer samt leverantörer som ställer upp på våra miljökrav.

-       Utbilda och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar inom miljöområdet.

-       Sträva efter att miljötänkande skall vara en naturlig del i våra dagliga beslut..