Huvudkontor Flygplansgatan 15 21239 Malmö 040-228500 info@arildssonsror.se

AB Arildssons Rör ska i sitt dagliga arbete bedriva långsiktigt miljöarbete

i syfte att förebygga negativa miljöpåverkan.

Vi lägger särskild vikt inom följande område:

 • Energiförbrukning
 • Vattenförsörjning
 • Drivmedel
 • Transporter
 • Avfall
 • Produktval

Hur vi arbetar:

 • Att med tydliga mål och engagerat ledarskap och med kunniga medarbetare verka för att ständigt förbättra oss i vårt miljöbeteende.

 • Att vara uppdaterade och följa lagar och krav som berör vår verksamhets miljöarbete.

 • Ta miljöhänsyn vid inköp av såväl varor som tjänster och samarbete med konsulter, entreprenörer samt leverantörer som ställer upp på våra miljökrav.

 • Utbilda och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar inom miljöområdet.

 • Sträva efter att miljötänkande skall vara en naturlig del i våra dagliga beslut.