Huvudkontor Flygplansgatan 15 21239 Malmö 040-228500 info@arildssonsror.se

Om oss på AB Arildssons Rör

AB Arildssons Rör startade 1994 som ett enmansföretag av VD Ingvar Arildsson och har nu expanderat till ett företag med ett 50-tal anställda.

Vi arbetar med alla former av rör och alla typer av projekt inom installation och reparation.

Kvalitet och hög kompetens står i fokus. Personalstyrkan består av kunniga yrkesarbetare som fortbildas kontinuerligt, både externt och internt.

Det kommer ständigt ny teknik, nya material och nya systemlösningar. Vi följer denna utveckling och breddar vårt kunnande fortlöpande. 

Punktlighet och ett yrkesmässigt utförande är viktiga rättesnören för oss.

Bland våra kunder återfinns bland annat privatpersoner, industrier, byggbolag, bostadsbolag, kommunala inrättningar, mejerier, värmekraftverk och livsmedelsföretag. 

Vad utför vi:

Verksamheten kan delas in i tre delar;

  • Gas- och värmepumpinstallationer
  • Servicearbeten inom VVS
  • Entreprenader
  • Process- och industriinstallationer

Vi har en komplett verkstad där vi bland annat tillverkar speciallösningar efter kunds önskemål. 

AB Arildssons Rör har gasbehörighet med tillhörande licens. Vi hanterar givetvis de klassiska svetsmetoderna men även avancerade orbitalsvetsningar.

Syna högsta kreditklass