Huvudkontor Flygplansgatan 15 21239 Malmö 040-228500 info@arildssonsror.se

AB Arildssons Rör ska i sitt dagliga arbete bedriva långsiktigt miljöarbete

i syfte att förebygga negativa miljöpåverkan.

AB Arildssons Rör jobbar med samtliga förekommande rörsystem och rörkvaliteter inom industrin. Vi åtar oss såväl stora som små industriella rörmontage.

Våra kunder kan tryggt anlita oss där det ställs höga krav på utförande och finish. Bland våra kunder finns de största aktörerna inom deras verksamhetsområde. Allt från bygge till livsmedelsindustrin finns representerat och vi berättar gärna mer om vad vi kan göra för er.

AB Arildssons Rör utför även licenssvetsning och orbitalsvetsning.